fbpx

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ดูหมีแพนด้า

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,900
รหัสทัวร์ QQGO1TFU-CA033
สายการบิน Air China [CA]
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน
  • จิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
  • อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น+รถแบตเตอรี่ ขาขึ้น 1 ขา)
  • เม่าเสี้ยน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ – หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก
  • ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก – ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ *เมนูพิเศษ สุกี้หมาล่าเสฉวน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA472 :18.20 -22.40) – เฉิงตู Holiday Inn Express Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
2 เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว New Jiuzhai Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3 เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว New Jiuzhai Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
4 อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น+รถแบตเตอรี่ ขาขึ้น 1 ขา) – เม่าเสี้ยน Maoxian Inter Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว
5 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ – หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก *เมนูพิเศษ สุกี้หมาล่าเสฉวน Serengeti Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า 5 ดาว
6 ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ – สนามบินเฉิงตู (CA471 : 15.00 – 17.05) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07-12 พ.ค.67 24,900 5,900 จอง
จอง
14-19 พ.ค.67 24,900 5,900 จอง
จอง
15-20 พ.ค.67 24,900 5,900 จอง
จอง
22-27 พ.ค.67 24,900 5,900 จอง
จอง
28 พ.ค. – 02 มิ.ย.67 24,900 5,900 จอง
จอง
05 – 10 มิ.ย.67 25,900 5,900 จอง
จอง
14 – 19 มิ.ย.67 25,900 5,900 จอง
จอง
21 – 26 มิ.ย.67 25,900 5,900 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 03 ก.ค.67 25,900 5,900 จอง
จองสอบถาม