fbpx

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ดูหมีแพนด้า

ราคาเริ่มต้น ฿ 35,900
รหัสทัวร์ QQGO1TFU-TG009
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานหวงหลง(นั่งกระเช้าขึ้น+รถรางอย่างละ 1 ขา)
  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – เมืองโบราณซงพาน
  • ทะเลสาบเตี๋ยซี ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รถราง)
  • สวนสวรรค์ดอกไม้ Manhua Manor – วัดต้อฉือ
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินชูลซีลู่+ ร้าน POP MART *เมนูพิเศษสุกี้หมาล่าเสฉวน
  • ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (TG618:10.55-15.05) – เมืองเม่าเสี้ยน Maoxian International Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
2 อุทยานหวงหลง(นั่งกระเช้าขึ้น+รถรางอย่างละ 1 ขา) – จิ่วจ้ายโกว Courtyard by Marriott Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) *ชมโชว์ทิเบต Courtyard by Marriott Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
4 เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี Felton Grand Hotel หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว
5 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รถราง) – สวนสวรรค์ดอกไม้ Manhua Manor – วัดต้อฉือ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชูลซีลู่+ ร้าน POP MART *เมนูพิเศษสุกี้หมาล่าเสฉวน Felton Grand Hotel หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว
6 ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ – สนามบินเฉิงตู (TG619 : 16.15 – 18.20) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 10 ก.ย.67 35,900 6,000 จอง
จอง
11 – 16 ก.ย.67 35,900 6,000 จอง
จอง
13 – 18 ก.ย.67 35,900 6,000 จอง
จอง
18 – 23 ก.ย.67 36,900 6,000 จอง
จอง
19 – 24 ก.ย.67 36,900 6,000 จอง
จอง
09 – 14 ต.ค.67 43,900 6,000 จอง
จอง
17 – 22 ต.ค.67 44,900 6,000 จอง
จอง
24 – 29 ต.ค.67 43,900 6,000 จอง
จองสอบถาม