fbpx

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์หมีแพนด้า สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,900
รหัสทัวร์ QQGO1TFU-CA200
สายการบิน Air China [CA]
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานหวงหลง 
  • ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ) 
  • สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู Manhua Manor 
  • วัดต้อฉือ – ช้อปปิ้งถนนไท่กู่หลี
  • ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่ – ชมหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกIFS 
  • ถนนโบราณจิ๋นหลี่ 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ (CA472 : 18.20 – 22.40) – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ Jiuding International Hotel หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว
2 เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว Celebrity Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) – ชมโชว์ทิเบต Celebrity Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
4 อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น+รถแบตเตอรี่ 1 ขา) – เมืองตูเจียงเยี่ยน Zhongyan International Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว
5 เมืองตูเจียงเยี่ยน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ) – เฉิงตู – สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู Manhua Manor – วัดต้อฉือ – ช้อปปิ้งถนนไท่กู่หลี – ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่ – ชมหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกIFS + ร้าน POP MART *เมนูพิเศษสุกี้หมาล่าต้นตำรับเสฉวน Rightway Xiyue Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า 5 ดาว
6 ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินเฉิงตู (CA471 : 14.50 - 17.05+1) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 17 ต.ค.67 39,900 6,500 จอง
จอง
17 – 22 ต.ค.67 39,900 6,500 จอง
จอง
18 – 23 ต.ค.67 39,900 6,500 จอง
จอง
19 – 24 ต.ค.67 39,900 6,500 จอง
จอง
22 – 27 ต.ค.67 39,900 6,500 จอง
จอง
25 – 30 ต.ค.67 39,900 6,500 จอง
จองสอบถาม