fbpx

เจาะเวลาหาจิ๋นซี ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,900
รหัสทัวร์ QQGO1XIY-SL001
สายการบิน Lion Air [SL]
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ทริปเดียวเที่ยว 2 เมือง ซึอาน ลั่วหยาง 
  • เยือนมหากาพย์ขุนเขา “หยุนไถซาน” จิ่วจ้ายโกวน้อย
  • ชม 3 มรดกโลก กองทัพทหารดินเผา
  • ผาแกะสลักหลงเหมิน, วัดเส้าหลิน 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ซีอาน (ท่าอากาศยานซีอานเสียน หยาง) (SL950 : 20:40 - 01:20+1) HOLIDAY INN EXPRESS XI’AN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
2 ซีอาน - ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – เติงเฟิง - วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) - ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู - เจียวจั่ว ZHONGZHOU YIMEI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
3 อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) - ลั่วหยาง - ศาลเจ้ากวนอู HOLIDAY INN EXPRESS LUOYANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
4 ลั่วหยาง – ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน) – หมู่บ้านใต้ดินส่านโจว - ซานเหมินเสีย SANMENXIA SWAN LAKE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
5 ซานเหมินเสีย - ซีอาน - พิพิธภัณฑ์ทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน) - ซีอาน - ถนนคนเดินต้าถัง – โชว์ราชวงศ์ถัง HOLIDAY INN EXPRESS XI’AN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
6 ซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กำแพงเมืองซีอาน (ขึ้นกำแพง) - จัตุรัสหอกลอง - ถนนมุสลิม - สนามบินซีอานเสียนหยาง
7 ซีอาน (ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง) - กรุงเทพ (ดอนเมือง) (SL951 : 02:20 - 05:10)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 25 ก.ค. 67 26,900 6,000 จอง
จอง
26 ก.ค. – 1 ส.ค. 67 27,900 6,000 จอง
จอง
09 – 15 ส.ค. 67 28,900 6,000 จอง
จอง
23 – 29 ส.ค. 67 26,900 6,000 จอง
จอง
06 – 12 ก.ย. 67 26,900 6,000 จอง
จอง
13 – 19 ก.ย. 67 26,900 6,000 จอง
จอง
20 – 26 ก.ย. 67 26,900 6,000 จอง
จอง
11 – 17 ต.ค. 67 31,900 6,000 จอง
จองสอบถาม