fbpx

เกาะไหหลำ ไหโข่ว ซานย่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,999
รหัสทัวร์ SH3UHAK2
สายการบิน Sichuan Airlines / 3U
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ที่มีขนาดสูงที่สุด
  • ชม โชว์เชียนกู่ฉิง เป็นโชว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซานย่า
  • ต๋าข่า สถานที่ใหม่ที่ห้ามพลาดของไหโข่ว…ห้องสมุดหยุนตง
  • สัมผัสนั่งรถไฟความเร็วสูง จากเมืองซานย่า สู่ ไหโข่ว
  • ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไก่ไหหลำ,อาหารเจวัดหนานซาน, สุกี้หม่าล่า , อาหารซีฟู้ด


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไหโข่ว (3U3712:13.55-17.00) – ถนนโบราณฉีโหลว HAIKOU HAMPTON BY HILTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
2 ไหโข่ว – ยอดเขาตงซานหลิง(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – หมู่บ้านบาหลีซิงหลง – ซานย่า – ATLANTIS SANYA SANYA CROWNE PLAZA CENTER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
3 อุทยานวัดหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน 108 เมตร – SANYA ROMANCE PARK SANYA CROWNE PLAZA CENTER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
4 หาดต้าตงไห่ – ยอดเขาเฟิ่งหวง (รวมกระเช้า) – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ห้องสมุดหยุนตง – อิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า HAIKOU HAMPTON BY HILTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
5 ไหโข่ว – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (3U3711: 11.30-12.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 – 22 พฤษภาคม 2567 27,999 6,000 จอง
จอง
25 – 29 พฤษภาคม 2567 27,999 6,000 จอง
จอง
1 – 5 มิถุนายน 2567 27,999 6,000 จอง
จอง
8 – 12 มิถุนายน 2567 27,999 6,000 จอง
จอง
15 – 19 มิถุนายน 2567 27,999 6,000 จอง
จอง
22 – 26 มิถุนายน 2567 27,999 6,000 จอง
จอง
6 – 10 กรกฎาคม 2567 27,999 6,000 จอง
จอง
13 – 17 กรกฎาคม 2567 27,999 6,000 จอง
จอง
20 – 24 กรกฎาคม 2567 28,999 6,000 จอง
จอง
27 – 31 กรกฎาคม 2567 28,999 6,000 จอง
จอง
3 – 7 สิงหาคม 2567 27,999 6,000 จอง
จอง
10 – 14 สิงหาคม 2567 27,999 6,000 จอง
จอง
17 – 21 สิงหาคม 2567 27,999 6,000 จอง
จอง
24 – 28 สิงหาคม 2567 26,999 6,000 จอง
จอง
7 – 11 กันยายน 2567 28,999 6,000 จอง
จอง
14 – 18 กันยายน 2567 28,999 6,000 จอง
จอง
21 – 25 กันยายน 2567 28,999 6,000 จอง
จอง
28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2567 28,999 6,000 จอง
จอง
12 – 16 ตุลาคม 2567 31,999 6,000 จอง
จอง
19 – 23 ตุลาคม 2567 31,999 6,000 จอง
จอง
26 – 30 ตุลาคม 2567 30,999 6,000 จอง
จอง
2 – 6 พฤศจิกายน 2567 30,999 6,000 จอง
จอง
9 – 13 พฤศจิกายน 2567 30,999 6,000 จอง
จอง
16 – 20 พฤศจิกายน 2567 30,999 6,000 จอง
จอง
23 – 27 พฤศจิกายน 2567 30,999 6,000 จอง
จอง
7 – 11 ธันวาคม 2567 30,999 6,000 จอง
จอง
14 – 18 ธันวาคม 2567 30,999 6,000 จอง
จอง
21 – 25 ธันวาคม 2567 30,999 6,000 จอง
จองสอบถาม