เกาหลี ซุปตาร์…SPRING ROMANCE

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,888
รหัสทัวร์ TTNICNTW0123
สายการบิน T'way / TW
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมซากุระสุดสวยที่ ถนนยุนจอง และ SEOUL FOREST
  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • เที่ยวอุทยานแห่งชาติ ซอรัคซาน
  • เช็คอินสะพานแขวนที่ สะพานมาจังโฮซู
  • ช้อปปิ้งสองตลาดดัง ตลาดเมียงดง

 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – สะพานมาจังโฮซู - ซอรัคซาน SEORAK I-PARK CONDO หรือระดับเทียบเท่า
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์โสม - ชมซากุระเกาหลีที่ถนนยุนจอง ถนนฮงแด SAMWON PLAZA, GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – SEOUL FOREST - โซลทาวเวอร์ CHANGGYEONGGUNG PALACE - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง SAMWON PLAZA, GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 GIMPO ART VILLAGE - HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 – 24 เมษายน 2566 25,888 จอง
จอง
21 – 25 เมษายน 2566 25,888 จอง
จอง