เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป

ราคาเริ่มต้น ฿ 32,999
รหัสทัวร์ SSHSHWEKHH1
สายการบิน Thai Smile / WE
ระยะเวลา 5วัน4คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
  • เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินเกาสง – เมืองเจียอี้ RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
2 เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – เฉิ่นจี้ซินชุน (Shenji New Village) – เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต REGAL INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
3 ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งซีเหมินติง YIDEAR HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
4 ไทเป – ผูหลี่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเกาสง – ช้อปปิ้งซินจูเจียง MIDTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
5 เกาสง – วัดโฝกวงซัน – ทะเลสาบดอกบัว – เจดีย์เสือมังกร – สนามบินเกาสง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13-17 เมษายน 2566 36,999 8,500 จอง
จอง
3-7 พฤษภาคม 2566 32,999 8,500 จอง
จอง
26-30 กรกฎาคม 2566 32,999 8,500 จอง
จอง
10-14 สิงหาคม 2566 32,999 8,500 จอง
จอง
11-15 ตุลาคม 2566 32,999 8,500 จอง
จอง
19-23 ตุลาคม 2566 32,999 8,500 จอง
จอง
20-24 ตุลาคม 2566 32,999 8,500 จอง
จอง
2-6 ธันวาคม 2566 32,999 8,500 จอง
จอง