fbpx

ฮ่องกง Free Day ไหว้พระเสริมความเฮง ช้อปปิ้งแบบจัดเต็ม

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,900
รหัสทัวร์ AD-HKG0161-TG
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ช้อปปิ้งมงก๊ก   วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
  • วัดเจ้าแม่กวนรีพัลส์เบย์ – วัดหวังต้าเซียน
  •  โรงงานจิวเวอร์รี่และหยก  วัดแชกงหมิว
  • วัดเจ้าแม่ทับทิม – ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบิน CHEK LAP KOK – ช้อปปิ้งมงก๊ก Dorsett Tsuen Hotel / Ramada Hong Kong Grand View /Starphire Hotel 4 Star หรือเทียบเท่า
2 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดเจ้าแม่กวนรีพัลส์เบย์ - วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่และหยก – วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่ทับทิม - ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย Dorsett Tsuen Hotel / Ramada Hong Kong Grand View /Starphire Hotel 4 Star หรือเทียบเท่า
3 Free Day อิสระช็อปปิ้งจุใจตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Option ตามต้องการ Option 1 กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน (ไม่รวมรถ รับ-ส่ง) Option 2 ตั๋ว Hong Kong Disneyland (ไม่รวมรถ รับ-ส่ง) สนามบิน CHEK LAP KOK – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 04 กุมภาพันธ์ 2567 18,900 5,500 จอง
จอง
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 17,900 5,500 จอง
จอง
01 - 03 มีนาคม 2567 17,900 5,500 จอง
จอง
08 - 10 มีนาคม 2567 16,900 5,500 จอง
จอง
15 - 17 มีนาคม 2567 17,900 5,500 จอง
จอง
22 - 24 มีนาคม 2567 17,900 5,500 จอง
จอง
12 - 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์ 23,900 5,500 จอง
จอง
26 – 28 เมษายน 2567 17,900 5,500 จอง
จอง
03 – 05 พฤษภาคม 2567 19,900 5,500 จอง
จอง
04 – 06 พฤษภาคม 2567 18,900 5,500 จอง
จอง
17 – 19 พฤษภาคม 2567 16,900 5,500 จอง
จอง
24 - 26 พฤษภาคม 2567 17,900 5,500 จอง
จองสอบถาม