fbpx

ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัดดัง

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,899
รหัสทัวร์ CIGCTGH1
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
  • วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์
  • ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
  • เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – เกาะลันเตา – กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET – ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT METROPARK KOWLOON HOTEL
2 วัดแชกง HO CHUNG (ดั้งเดิม) – วัดแชกง SHA TIN (ปัจจุบัน) – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ – เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท – ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก METROPARK KOWLOON HOTEL
3 เกาะฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ – วัดปักไต – วัดหลินฟ้า – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – สนามบินฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10-12 พฤษภาคม 2567 23,899 5,900 จอง
จอง
17-19 พฤษภาคม 2567 23,899 5,900 จอง
จองสอบถาม