fbpx

ฮ่องกง ไหว้พระ 6 วัด แถมฟรี วัดซีซาน พักดีระดับ 4 ดาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,881
รหัสทัวร์ COOL-6TEKTSZ
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดหวังต้าเซียน
  • วัดแชกงหมิว
  • วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ)
  • รีพลัสเบย์
  • พระใหญ่เกาะลันเตา
  • นั่งกระเช้านองปิง
  • ช้อปปิ้งนาธาร
  • วัดซีซาน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง Dorsett Kwun Tong / Kimberley Hotel
1 เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน (ฮงฮำ) - ร้านจิวเวอรี่, ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ Dorsett Kwun Tong / Kimberley Hotel
3 วัดชีซาน – ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
1 – 3 มิ.ย. 18,881 จอง
จอง
15 – 17 มิ.ย. 18,881 จอง
จอง
21 – 23 มิ.ย. 18,881 จอง
จอง
12 – 14 ก.ค. 18,881 จอง
จอง
16 – 18 ส.ค. 18,881 จอง
จอง
30 ส.ค. – 1 ก.ย. 18,881 จอง
จองสอบถาม