ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,990
รหัสทัวร์ ZETZGHKG-2304TG
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
  • นมัสการพระใหญ่เทียนถาน
  •  Avenue of Stars


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรม นองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – Avenue of Stars DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก – ห้าง T GALLERIA – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
03 – 05 มีนาคม 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
04 – 06 มีนาคม 2566 21,990 4,500 จอง
จอง
10 – 12 มีนาคม 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
11 – 13 มีนาคม 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
17 – 19 มีนาคม 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
18 – 20 มีนาคม 2566 19,990 4,500 จอง
จอง
24 – 26 มีนาคม 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
25 – 27 มีนาคม 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
01 – 03 เมษายน 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
21 – 23 เมษายน 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
22 – 24 เมษายน 2566 20,990 4,500 จอง
จอง
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 21,990 4,500 จอง
จอง
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 21,990 4,500 จอง
จอง