ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง EP.3

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,990
รหัสทัวร์ ZETZGHKG-2327TG
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • รีพัลส์เบย์
  • วัดแชกงหมิว
  • ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – Avenue of Stars iclub Mong Kok Hotel
2 อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย iclub Mong Kok Hotel
3 ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก – ห้าง T GALLERIA – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 – 15 สิงหาคม 2566 22,990 4,500 จอง
จอง
19 – 21 สิงหาคม 2566 21,990 4,500 จอง
จอง
25 – 27 สิงหาคม 2566 21,990 4,500 จอง
จอง
14 – 16 ตุลาคม 2566 22,990 4,500 จอง
จอง
19 – 21 ตุลาคม 2566 21,990 4,500 จอง
จอง
22 – 24 ตุลาคม 2566 22,990 4,500 จอง
จอง
26 – 28 ตุลาคม 2566 21,990 4,500 จอง
จอง
27 – 29 ตุลาคม 2566 22,990 4,500 จอง
จอง