ฮ่องกง ไหว้พระ ดิสนีย์แลนด์ (FREE DAY)

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,990
รหัสทัวร์ ZETZGHKG-2314CX
สายการบิน Cathay Pacific / CX
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดหวังต้าเซียน
  • Avenue of Stars
  • วัดแชกงหมิว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – Avenue of Stars – A Symphony of Lights DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 04 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
03 – 05 มีนาคม 2566 17,990 4,500 จอง
จอง
09 – 11 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
10 – 12 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
11 – 13 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
16 – 18 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
17 – 19 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
18 – 20 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
23 – 25 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
24 – 26 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
25 – 27 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
12 – 14 พฤษภาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
18 – 20 พฤษภาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
19 – 21 พฤษภาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
20 – 22 พฤษภาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
25 – 27 พฤษภาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
26 – 28 พฤษภาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
27 – 29 พฤษภาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
02 – 04 มิถุนายน 2566 17,990 4,500 จอง
จอง
09 – 11 มิถุนายน 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
10 – 12 มิถุนายน 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
16 – 18 มิถุนายน 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
17 – 19 มิถุนายน 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
22 – 24 มิถุนายน 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
23 – 25 มิถุนายน 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2566 16,990 4,500 จอง
จอง