ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,990
รหัสทัวร์ ZETZGHKG-2325CX
สายการบิน Cathay Pacific / CX
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดหวังต้าเซียน
  •  A Symphony of Lights
  • เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง– Avenue of Stars – A Symphony of Lights Hotel COZi ‧ Oasis หรือ Hotel COZi
2 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย Hotel COZi ‧ Oasis หรือ Hotel COZi
3 ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 07 สิงหาคม 2566 21,990 5,900 จอง
จอง
11 – 13 สิงหาคม 2566 21,990 5,900 จอง
จอง
18 – 20 สิงหาคม 2566 21,990 5,900 จอง
จอง
12 – 14 ตุลาคม 2566 21,990 5,900 จอง
จอง
23 – 25 ตุลาคม 2566 21,990 5,900 จอง
จอง
03 – 05 ธันวาคม 2566 25,990 5,900 จอง
จอง
07 – 09 ธันวาคม 2566 25,990 5,900 จอง
จอง
08 – 10 ธันวาคม 2566 25,990 5,900 จอง
จอง
09 – 11 ธันวาคม 2566 25,990 5,900 จอง
จอง