fbpx

ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,990
รหัสทัวร์ ZETZGHKG-2335ET
สายการบิน Ethiopian / ET
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดแชกงหมิว
  • ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
  •  A Symphony of Lights


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง iclub To Kwa Wan Hotel
2 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ย่านจิมซาจุ่ย – Avenue of Stars – A Symphony of Lights iclub To Kwa Wan Hotel
3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์นองปิง หรือ เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์) – สนามบิน นานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 – 20 ตุลาคม 2566 15,990 จอง
จอง
08 – 10 พฤศจิกายน 2566 14,990 จอง
จอง
04 – 06 ธันวาคม 2566 16,990 จอง
จอง
11 – 13 ธันวาคม 2566 16,990 จอง
จองสอบถาม