fbpx

ฮ่องกง มูวัดดัง เซินเจิ้น

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ QQSBTHKG-EK004
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
  • ขอพรความรักกับผู้เฒ่าจันทรา
  • นมัสการเจ้าแม่ทับทิมเสริมสิริมงคล
  • ขอพรเทพเจ้ากวนอูในเรื่องหน้าที่การงาน โชคลาภ ณ วัดกวนอู
  • เช็คอินถ่ายรูปสถานที่ยอดฮิต Sea World
  • แวะถ่ายรูปร้านหนังสือสุดชิคที่เปิดใหม่ ร้านหนังสือจงซูเก๋อ
  • ชมการแสดงแสงสีเสียง โชว์น้ำพุ 3 มิติ
  • ช้อปปิ้งจุใจ ย่านจิมซาจุ่ยที่ฮ่องกง และ ถนนคนเดินตงเหมินที่เซินเจิ้น
  • ฮ่องกง-เซินเจิ้นใช้รถโค้ชข้ามด่านไป-กลับ (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติฮ่องกง (EK384 BKK-HKG 14:00-18:05) – เมืองเซินเจิ้น Hong Li Lai Hotel เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 วัดกวนอู – วัดเจ้าแม่ทับทิม – SEA WORLD – ร้านหนังสือจงซูเก๋อ – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ถนนคนเดินตงเหมิน – ร้าน POP MART – โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE Hong Li Lai Hotel เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เมืองเซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดหลินฟ้า – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิ่มซาจุ่ย – ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK385 : 21.30-23.45)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 04 มิ.ย. 67 9,999 3,900 จอง
จอง
06 – 08 มิ.ย. 67 9,999 3,900 จอง
จอง
07 – 09 มิ.ย. 67 9,999 3,900 จอง
จอง
08 – 10 มิ.ย. 67 9,999 3,900 จอง
จอง
13 – 15 มิ.ย. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
14 – 16 มิ.ย. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
15 – 17 มิ.ย. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
20 – 22 มิ.ย. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
21 – 23 มิ.ย. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
22 – 24 มิ.ย. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
27 – 29 มิ.ย. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
28 – 30 มิ.ย. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
04 – 06 ก.ค. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
05 – 07 ก.ค. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
06 – 08 ก.ค. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
11 – 13 ก.ค. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
12 – 14 ก.ค. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
13 – 15 ก.ค. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
18 – 20 ก.ค. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
19 – 21 ก.ค. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
20 – 22 ก.ค. 67 13,900 3,900 จอง
จอง
21 – 23 ก.ค. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
25 – 27 ก.ค. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
26 – 28 ก.ค. 67 12,900 3,900 จอง
จอง
27 – 29 ก.ค. 67 13,900 3,900 จอง
จอง
28 – 30 ก.ค. 67 12,900 3,900 จอง
จองสอบถาม