fbpx

ฮ่องกง มูดั่งใจ ไหว้พระ 9 วัด

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,900
รหัสทัวร์ QQGO1HKG-EK037
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคลทุกด้าน
  • 1.วัดหมั่นโหม่ 2.ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัสล์เบย์
  • 3.เบิกทรัพย์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ 4.วัดแชกงหมิว
  • 5.วัดหยวน หยวน เสริมดวงต่อชะตา 6.วัดเจ้าแม่ทับทิม
  • 7.วัดนางชีฉีหลิน 8.วัดหวังต้าเซียน
  • 9.ขึ้นกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่ 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติฮ่องกง (EK384 BKK-HKG 14:00-18:05) Dorsett Tsuen Wan Hotel หรือ iclub To Kwa Wan Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 หาดรีพัสล์เบย์ – วัดหมั่นโหม่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดหยวนหยวน – วัดเจ้าแม่ทับทิม – Symphony of Lights Dorsett Tsuen Wan Hotel หรือ iclub To Kwa Wan Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – วัดนางชีฉีหลิน – กระเช้านองปิง 360 – พระใหญ่เกาะลันเตา – ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK385 : 21.30-23.45)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 07 ก.ค. 67 19,900 6,500 จอง
จอง
12 – 14 ก.ค. 67 19,900 6,500 จอง
จอง
19 – 21 ก.ค. 67 20,900 6,500 จอง
จอง
26 – 28 ก.ค. 67 20,900 6,500 จอง
จอง
02 – 04 ส.ค. 67 19,900 6,500 จอง
จอง
09 – 11 ส.ค. 67 19,900 6,500 จอง
จอง
16 – 18 ส.ค. 67 19,900 6,500 จอง
จอง
23 – 25 ส.ค. 67 19,900 6,500 จอง
จอง
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 67 19,900 6,500 จอง
จอง
20 – 22 ก.ย. 67 (เปิดเพิ่ม) 19,900 6,500 จอง
จอง
06 – 08 ต.ค. 67 (เปิดเพิ่ม) 19,900 6,500 จอง
จอง
10 – 12 ต.ค. 67 (เปิดเพิ่ม) 19,900 6,500 จอง
จอง
13 – 15 ต.ค. 67 (เปิดเพิ่ม) 20,900 6,500 จอง
จอง
14 – 16 ต.ค. 67 (เปิดเพิ่ม) 19,900 6,500 จอง
จอง
20 – 22 ต.ค. 67 (เปิดเพิ่ม) 19,900 6,500 จอง
จอง
22 – 24 ต.ค. 67 (เปิดเพิ่ม) 19,900 6,500 จอง
จอง
26 – 28 ต.ค. 67 (เปิดเพิ่ม) 19,900 6,500 จอง
จองสอบถาม