fbpx

ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (เที่ยวเต็ม)

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,990
รหัสทัวร์ ZETZGHKG-2409TG
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง มาเก๊า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นมัสการพระใหญ่เทียนถาน
  • ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
  • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
  •  เวเนเชี่ยน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท iclub To Kwa Wan Hotel หรือ Dorsett Tsuen Wan Hotel หรือ Hotel COZi ‧ Oasis
2 ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนมพื้นเมือง – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง iclub To Kwa Wan Hotel หรือ Dorsett Tsuen Wan Hotel หรือ Hotel COZi ‧ Oasis ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 – 11 มีนาคม 2567 21,990 6,500 จอง
จอง
15 – 17 มีนาคม 2567 21,990 6,500 จอง
จอง
17 – 19 มีนาคม 2567 21,990 6,500 จอง
จอง
24 – 26 มีนาคม 2567 21,990 6,500 จอง
จอง
10 – 12 พฤษภาคม 2567 22,990 6,500 จอง
จอง
18 – 20 พฤษภาคม 2567 21,990 6,500 จอง
จอง
25 – 27 พฤษภาคม 2567 21,990 6,500 จอง
จอง
01 – 03 มิถุนายน 2567 22,990 6,500 จอง
จอง
07 – 09 มิถุนายน 2567 21,990 6,500 จอง
จอง
14 – 16 มิถุนายน 2567 21,990 6,500 จอง
จอง
21 – 23 มิถุนายน 2567 20,990 6,500 จอง
จองสอบถาม