fbpx

ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,990
รหัสทัวร์ ZETZGHKG-2413CX
สายการบิน Cathay Pacific / CX
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง มาเก๊า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดอาม่า
  • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
  • วัดแชกงหมิว
  • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท iclub To Kwa Wan Hotel หรือ Dorsett Tsuen Wan Hotel หรือ Hotel COZi ‧ Oasis
2 ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนมพื้นเมือง – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง iclub To Kwa Wan Hotel หรือ Dorsett Tsuen Wan Hotel หรือ Hotel COZi ‧ Oasis
3 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 – 20 พฤษภาคม 2567 19,990 6,500 จอง
จอง
07 – 09 มิถุนายน 2567 20,990 6,500 จอง
จอง
08 – 10 มิถุนายน 2567 19,990 6,500 จอง
จอง
15 - 17 มิถุนายน 2567 19,990 6,500 จอง
จอง
22 – 24 มิถุนายน 2567 19,990 6,500 จอง
จอง
05 – 07 กรกฎาคม 2567 20,990 6,500 จอง
จอง
06 – 08 กรกฎาคม 2567 20,990 6,500 จอง
จอง
12 - 14 กรกฎาคม 2567 20,990 6,500 จอง
จอง
13 - 15 กรกฎาคม 2567 20,990 6,500 จอง
จองสอบถาม