fbpx

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ PMYSP1
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

• วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

• วัดแชกงหมิว

• อ่าวรีพัลส์เบย์

• กระเช้านองปิง พระใหญ่โป๋หลิน

• วัดหวังต้าเซียน

อัปเกรด!! พักโรงแรม 4 ดาว ย่านช้อปปิ้ง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เช็คอินอ่าววิคตอเรีย – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย PRUDENTIAL HOTEL
2 (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค – อ่าวรีพัลส์เบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน – ศูนย์รวมฮวงจุ้ยกังหันนำโชค – วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้ง Mongkok & Ladies Market PRUDENTIAL HOTEL
3 กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
4-6 กรกฎาคม 2567 15,999 10,000 6,500 จอง
จอง
5-7 กรกฎาคม 2567 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
6-8 กรกฎาคม 2567 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
7-9 กรกฎาคม 2567 15,999 10,000 6,500 จอง
จอง
8-10 กรกฎาคม 2567 15,999 10,000 6,500 จอง
จอง
11-13 กรกฎาคม 2567 15,999 10,000 6,500 จอง
จอง
12-14 กรกฎาคม 2567 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
13-15 กรกฎาคม 2567 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
14-16 กรกฎาคม 2567 15,999 10,000 6,500 จอง
จอง
15-17 กรกฎาคม 2567 15,999 10,000 6,500 จอง
จอง
19-21 กรกฎาคม 2567 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
20-22 กรกฎาคม 2567 17,999 10,000 6,500 จอง
จอง
22-24 กรกฎาคม 2567 15,999 10,000 6,500 จอง
จอง
25-27 กรกฎาคม 2567 15,999 10,000 6,500 จอง
จอง
26-28 ก.ค. 67 (BUS1) 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
26-28 ก.ค. 67 (BUS2) 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
27-29 กรกฎาคม 2567 17,999 10,000 6,500 จอง
จอง
1-3 สิงหาคม 2567 15,999 10,000 6,500 จอง
จอง
2-4 สิงหาคม 2567 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
3-5 สิงหาคม 2567 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
9-11 สิงหาคม 2567 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
10-12 สิงหาคม 2567 17,999 10,000 6,500 จอง
จอง
12-14 สิงหาคม 2567 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
15-17 สิงหาคม 2567 15,999 10,000 6,500 จอง
จอง
16-18 สิงหาคม 2567 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
17-19 สิงหาคม 2567 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
18-20 สิงหาคม 2567 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
22-24 สิงหาคม 2567 15,999 10,000 6,500 จอง
จอง
23-25 สิงหาคม 2567 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
24-26 ส.ค. 67 (BUS1) 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
24-26 ส.ค. 67 (BUS2) 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
25-27 สิงหาคม 2567 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง
26-28 สิงหาคม 2567 15,999 10,000 6,500 จอง
จอง
29-31 สิงหาคม 2567 15,999 10,000 6,500 จอง
จอง
31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2567 16,999 10,000 6,500 จอง
จอง



สอบถาม