ฮ่องกง นองปิง

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ KAFKHK110312-EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อ่าวรีพัลส์เบย์
  • โรงงานจิวเวอร์รี่
  • วัดแชกงหมิว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง (เมนูพิเศษ!! ห่านย่าง) PRUDENTIAL HOTEL HONG KONG
2 อ่าวรีพัลส์เบย์-ยอดเขาวิคตอเรียพีค-โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน-ร้านหยก-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย-SYMPHONY OF LIGHT วัดแชกงหมิว
3 กระเช้านองปิง 360 องศา-พระใหญ่เทียนถาน-หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06-08 เมษายน 2566 20,999 6,500 จอง
จอง
07-09 เมษายน 2566 20,999 6,500 จอง
จอง
12-14 เมษายน 2566 *สงกรานต์ลา 1 วัน* 23,999 6,500 จอง
จอง
21-23 เมษายน 2566 20,999 6,500 จอง
จอง
22-24 เมษายน 2566 20,999 6,500 จอง
จอง
28-30 เมษายน 2566 20,999 6,500 จอง
จอง
29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2566 *วันแรงงาน* 23,999 6,500 จอง
จอง
30 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2566 *วันแรงงาน* 21,999 6,500 จอง
จอง
04-06 พฤษภาคม 2566 *วันฉัตรมงคล* 21,999 6,500 จอง
จอง
05-07 พฤษภาคม 2566 *วันหยุดพิเศษ* 21,999 6,500 จอง
จอง
06-08 พฤษภาคม 2566 20,999 6,500 จอง
จอง
12-14 พฤษภาคม 2566 20,999 6,500 จอง
จอง
13-15 พฤษภาคม 2566 20,999 6,500 จอง
จอง
19-21 พฤษภาคม 2566 20,999 6,500 จอง
จอง
20-22 พฤษภาคม 2566 20,999 6,500 จอง
จอง
26-28 พฤษภาคม 2566 20,999 6,500 จอง
จอง
27-29 พฤษภาคม 2566 20,999 6,500 จอง
จอง
02-04 มิถุนายน 2566 20,999 6,500 จอง
จอง
03-05 มิถุนายน 2566 *วันวิสาขบูชา* 22,999 6,500 จอง
จอง
04-06 มิถุนายน 2566 20,999 6,500 จอง
จอง