ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,990
รหัสทัวร์ ZETZGHKG-2324CX
สายการบิน Cathay Pacific / CX
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดหวังต้าเซียน
  • โรงงานจิวเวอร์รี่
  • ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – Avenue of Stars – A Symphony of Lights Silka Far East Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย Silka Far East Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 21 สิงหาคม 2566 21,990 5,900 จอง
จอง
26 – 28 สิงหาคม 2566 21,990 5,900 จอง
จอง
15 – 17 ตุลาคม 2566 21,990 5,900 จอง
จอง
19 – 21 ตุลาคม 2566 21,990 5,900 จอง
จอง