ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ (FREE DAY)

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,990
รหัสทัวร์ ZGHKG-2317EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • A-Symphony-of-Lights
  • วัดแชกงหมิว
  • เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
  • นั่งกระเช้านองปิง
  • นมัสการพระใหญ่เทียนถาน
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
  • ห้างซิตี้เกต-เอาท์เล็ท


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – A Symphony of Lights SILKA FAR EAST HOTEL หรือเทียบเท่า
2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ SILKA FAR EAST HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 66 17,990 4,500 จอง
จอง
12 – 14 พฤษภาคม 2566 17,990 4,500 จอง
จอง
13 – 15 พฤษภาคม 2566 17,990 4,500 จอง
จอง
19 – 21 พฤษภาคม 2566 17,990 4,500 จอง
จอง
20 – 22 พฤษภาคม 2566 15,990 4,500 จอง
จอง
26 – 28 พฤษภาคม 2566 17,990 4,500 จอง
จอง
27 – 29 พฤษภาคม 2566 17,990 จอง
จอง