ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!!

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999
รหัสทัวร์ GSHKG14
สายการบิน Cathay Pacific / CX
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เจ้าพ่อกวนอู กวนไท
  • รีพลัสเบย์
  • พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of light


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เจ้าพ่อกวนอู กวนไท – รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – ถนนซุปตาร์ - พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of light KING HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! KING HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – ท่า อากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 – 20 เมษายน 66 25,999 6,500 จอง
จอง
19 – 21 เมษายน 66 25,999 6,500 จอง
จอง
20 – 22 เมษายน 66 25,999 6,500 จอง
จอง
25 – 27 เมษายน 66 25,999 6,500 จอง
จอง
27 – 29 เมษายน 66 25,999 6,500 จอง
จอง
28 – 30 เมษายน 66 25,999 6,500 จอง
จอง
29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 66 26,999 7,000 จอง
จอง
05 – 07 พฤษภาคม 66 25,999 6,500 จอง
จอง
13 – 15 พฤษภาคม 66 23,999 6,500 จอง
จอง
20 – 22 พฤษภาคม 66 23,999 6,500 จอง
จอง
27 – 29 พฤษภาคม 66 23,999 6,500 จอง
จอง