fbpx

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระวัดดัง

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,900
รหัสทัวร์ QQGO1HKG-EK038
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สนุกสนานไปกับ “ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนสุดหรรษาแบบเต็มวัน
  • หมุนกังหันนำโชคที่วัดแชกงหมิว
  • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติฮ่องกง (EK384 BKK-HKG 14:00-18:05) – อะ ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์ Prudential Hotel หรือ The Cityview Hotel หรือ The Kimberley Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) *รวมบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ และรวมค่ารถไป-กลับพร้อมคณะ* Prudential Hotel หรือ The Cityview Hotel หรือ The Kimberley Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK385 HKG-BKK 21:30-23:45)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 – 11 พ.ค. 67 20,900 9,500 จอง
จอง
11 – 13 พ.ค. 67 20,900 9,500 จอง
จอง
17 – 19 พ.ค. 67 20,900 9,500 จอง
จอง
22 – 24 พ.ค. 67 20,900 9,500 จอง
จอง
25 – 27 พ.ค. 67 20,900 9,500 จอง
จอง
01 – 03 มิ.ย. 67 22,900 9,500 จอง
จอง
02 – 04 มิ.ย. 67 22,900 9,500 จอง
จอง
07 – 09 มิ.ย. 67 21,900 9,500 จอง
จอง
08 – 10 มิ.ย. 67 21,900 9,500 จอง
จอง
14 – 16 มิ.ย. 67 21,900 9,500 จอง
จอง
15 – 17 มิ.ย. 67 21,900 9,500 จอง
จอง
21 – 23 มิ.ย. 67 21,900 9,500 จอง
จอง
22 – 24 มิ.ย. 67 21,900 9,500 จอง
จอง
28 – 30 มิ.ย. 67 21,900 9,500 จอง
จองสอบถาม