ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (ฟรีเดย์) EP.2

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,990
รหัสทัวร์ ZETZGHKG-2312EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  Avenue of Stars
  • วัดนางชีฉีหลินและสวนหนานเหลียน
  •  วัดแชกงหมิว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – Avenue of Stars – A Symphony of Lights DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 วัดนางชีฉีหลินและสวนหนานเหลียน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 4,500 จอง
จอง
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 4,500 จอง
จอง
18 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 4,500 จอง
จอง
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 4,500 จอง
จอง
25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 4,500 จอง
จอง
02 – 04 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
03 – 05 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
04 – 06 มีนาคม 2566 17,990 5,000 จอง
จอง
09 – 11 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
10 – 12 มีนาคม 2566 BUS A 16,990 4,500 จอง
จอง
11 – 13 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
16 – 18 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
17 – 19 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
18 – 20 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
23 – 25 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
24 – 26 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
25 – 27 มีนาคม 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
01 – 03 เมษายน 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
06 – 08 เมษายน 2566 17,990 5,000 จอง
จอง
07 – 09 เมษายน 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
08 – 10 เมษายน 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
12 – 14 เมษายน 2566 23,990 6,000 จอง
จอง
14 – 16 เมษายน 2566 23,990 6,000 จอง
จอง
15 – 17 เมษายน 2566 23,990 6,000 จอง
จอง
21 – 23 เมษายน 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
28 – 30 เมษายน 2566 16,990 4,500 จอง
จอง
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 17,990 6,000 จอง
จอง