fbpx

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,899
รหัสทัวร์ CIGCFDHKG2
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดแชกงหมิว
  • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
  • CITY GATE OUTLET
  • SYMPHONY OF LIGHT


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – วัดกวนไท – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - AVENUE OF STARS - ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT METROPARK KOWLOON HOTEL
2 สวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ METROPARK KOWLOON HOTEL
3 เกาะฮ่องกง – จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย (รถโค้ช) – วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ - โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก - สนามบินฮ่องกง (เซ็กแล็บก็อก) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06-08 เมษายน 2567 23,899 6,900 จอง
จอง
13-15 เมษายน 2567 28,899 7,900 จอง
จอง
14-16 เมษายน 2567 28,899 7,900 จอง
จอง
20-22 เมษายน 2567 21,899 7,900 จอง
จอง
27-29 เมษายน 2567 23,899 6,900 จอง
จอง
04-06 พฤษภาคม 2567 23,899 6,900 จอง
จอง
01-03 มิถุนายน 2567 23,899 6,900 จอง
จอง
08-10 มิถุนายน 2567 21,899 6,900 จอง
จอง
05-07 กรกฎาคม 2567 21,899 6,900 จอง
จอง
20-22 กรกฎาคม 2567 23,899 6,900 จอง
จอง
27-29 กรกฎาคม 2567 23,899 6,900 จอง
จองสอบถาม