fbpx

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ลาวไก นิงห์บิงห์ (บินเช้า-กลับดึก)

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ PROPVN12-FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ซาปา-นั่งรถราง-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
  • ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน
  • Moana Café


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง–สนามบินฮานอย-เมืองซาปา-ตลาด LOVE มาร์เก็ต SAPA HOTEL 3*
2 ซาปา-นั่งรถราง-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน-ซาปา-โมอาน่า คาเฟ่ SAPA HOTEL 3*
3 ลาวไก-ร้านเยื่อไม้ไผ่-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้ง 36 สาย HANOI HOTEL
4 เมืองฮานอย-เมืองนิงห์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำ ตามก๊ก-สนามบินนอยบ่าย- สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-05 พฤศจิกายน 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
03-06 พฤศจิกายน 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
04-07 พฤศจิกายน 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
09-12 พฤศจิกายน 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
10-13 พฤศจิกายน 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
11-14 พฤศจิกายน 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
16-19 พฤศจิกายน 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
17-20 พฤศจิกายน 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
18-21 พฤศจิกายน 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
23-26 พฤศจิกายน 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
24-27 พฤศจิกายน 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
25-28 พฤศจิกายน 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
01-04 ธันวาคม 2566 17,999 5,000 จอง
จอง
02-05 ธันวาคม 2566 18,999 5,000 จอง
จอง
03-06 ธันวาคม 2566 17,999 5,000 จอง
จอง
04-07 ธันวาคม 2566 17,999 5,000 จอง
จอง
07-10 ธันวาคม 2566 16,999 5,000 จอง
จอง
08-11 ธันวาคม 2566 18,999 5,000 จอง
จอง
09-12 ธันวาคม 2566 19,999 5,000 จอง
จอง
14-17 ธันวาคม 2566 15,999 5,000 จอง
จอง
15-18 ธันวาคม 2566 15,999 5,000 จอง
จอง
16-19 ธันวาคม 2566 15,999 5,000 จอง
จอง
21-24 ธันวาคม 2566 18,999 5,000 จอง
จอง
28-31 ธันวาคม 2566 18,999 5,000 จอง
จอง
29 ธันวาคม 2566-01 มกราคม 2567 22,999 5,000 จอง
จอง
30 ธันวาคม 2566-02 มกราคม 2567 22,999 5,000 จอง
จอง
31 ธันวาคม 2566-03 มกราคม 2567 22,999 5,000 จอง
จอง
01-04 มกราคม 2567 18,999 5,000 จอง
จองสอบถาม