fbpx

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,899
รหัสทัวร์ CIGCFDH1
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์
  • ตามก๊ก
  •  โบสถ์หินที่เก่าแก่
  •  ตลาดไนต์เมืองซาปา


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง - ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา LACASA HOTEL , SUNNY MOUTAIN
2 นั่งรถไฟชมเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว) – หมู่บ้าน Cat Cat LACASA HOTEL , SUNNY MOUTAIN
3 ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ (ด้านนอก)- แวะร้านเยื่อไผ่ - ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย MOON VIEW HOTEL , HONG HA HOTEL
4 ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก – วัดเฉินก๊วก – สนามบินฮานอย - ดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28-31 มีนาคม 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
29 มี.ค. – 1 เม.ย. 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
30 มี.ค. - 2 เม.ย. 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
19 เม.ย. – 22 เม.ย. 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
25 เม.ย. – 28 เม.ย. 2567 16,899 3,900 จอง
จอง
3-6 พฤษภาคม 2567 17,899 3,900 จอง
จอง
4-7 พฤษภาคม 2567 17,899 3,900 จอง
จอง
10-13 พฤษภาคม 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
11-14 พฤษภาคม 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
16-19 พฤษภาคม 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
19-22 พฤษภาคม 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
1-4 มิถุนายน2567 16,899 3,900 จอง
จอง
7-10 มิถุนายน 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
13-16 มิถุนายน 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
14-17 มิถุนายน 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
15-18 มิถุนายน 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
20-23 มิถุนายน 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
27-30 มิถุนายน 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
4-7 กรกฎาคม 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
5-8 กรกฎาคม 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
11-14 กรกฎาคม 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
20-23 กรกฎาคม 2567 16,899 3,900 จอง
จอง
27-30 กรกฎาคม 2567 16,899 3,900 จอง
จอง
3-6 สิงหาคม 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
10-13 สิงหาคม 2567 16,899 3,900 จอง
จอง
22-25 สิงหาคม 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
24-27 สิงหาคม 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
5-8 กันยายน 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
6-9 กันยายน 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
6-9 กันยายน 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
13-16 กันยายน 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
19-22 กันยายน 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
26-29 กันยายน 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
3-6 ตุลาคม 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
4-7 ตุลาคม 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
10-13 ตุลาคม 2567 16,899 3,900 จอง
จอง
11-14 ตุลาคม 2567 18,899 3,900 จอง
จอง
12-15 ตุลาคม 2567 17,899 3,900 จอง
จอง
17-20 ตุลาคม 2567 16,899 3,900 จอง
จอง
18-21 ตุลาคม 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
19-22 ตุลาคม 2567 15,899 3,900 จอง
จอง
24-27 ตุลาคม 2567 17,899 3,900 จอง
จอง
25-28 ตุลาคม 2567 17,899 3,900 จอง
จอง
26-29 ตุลาคม 2567 15,899 3,900 จอง
จองสอบถาม