fbpx

ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,990
รหัสทัวร์ ZETZGCTS-2408TG
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ
  •  อิออน มอลล์
  •  คลองโอตารุ
  • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินชิโตเซะ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิกาวะ –บ่อน้ำสีฟ้า Asahikawa Area Hotel
3 น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สวนฮิกาชิโมโกโตะ ชิบะซากุระ - สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ - อิออน มอลล์ Asahikawa Area Hotel
4 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ - DUTY FREE - ทานุกิโคจิ Sapporo Area Hotel
5 สนามบินชิโตเซะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 05 พฤษภาคม 2567 49,990 8,000 จอง
จอง
02 – 06 พฤษภาคม 2567 49,990 8,000 จอง
จอง
03 - 07 พฤษภาคม 2567 49,990 8,000 จอง
จอง
04 - 08 พฤษภาคม 2567 49,990 8,000 จอง
จอง
09 - 13 พฤษภาคม 2567 45,990 8,000 จอง
จอง
10 – 14 พฤษภาคม 2567 47,990 8,000 จอง
จอง
11 – 15 พฤษภาคม 2567 47,990 8,000 จอง
จอง
16 – 20 พฤษภาคม 2567 45,990 8,000 จอง
จอง
18 - 22 พฤษภาคม 2567 47,990 8,000 จอง
จอง
23 – 27 พฤษภาคม 2567 45,990 8,000 จอง
จอง
24 - 28 พฤษภาคม 2567 47,990 8,000 จอง
จอง
25 – 29 พฤษภาคม 2567 47,990 8,000 จอง
จอง
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2567 47,990 8,000 จอง
จอง
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2567 47,990 8,000 จอง
จอง
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2567 47,990 8,000 จอง
จองสอบถาม