fbpx

อัศจรรย์..วันเดอร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี พิเศษ!! ล่องเรือกอนโดล่า เกาะเวนิส

ราคาเริ่มต้น ฿ 95,900
รหัสทัวร์ QQGO3CDG-EK023
สายการบิน
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปารีส ชมเมือง ประตูชัย หอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซน
  • ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี-ช้อปปิ้งลา ซามาริแตง พิเศษ!! เมนูหอยเอสคาร์โก
  • แวร์ซายส์ เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์-ดิจอง
  • ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น พิเศษ!! เมนูฟองดูชีส
  • อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงเฟรา-มิลาน-เวนิสเมสเทร่
  • ล่องเรือสู่เกาะเวนิส ฟรี ล่องเรือกอนโดล่า
  • เวนิสเมสเทร่ พิเศษ!! เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดำ
  • ปิซ่า หอเอนปิซ่า-กรุงโรม พิเศษ!! เมนูพิซซ่าไสตล์อิตาเลี่ยน 
  • วาติกัน มหาวิหารเซ้นต์ปีเตอร์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินดูไบ-สนาบินชาร์ลเดอโกลล์-ปารีส ชมเมือง ประตูชัย หอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซน- ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี-ช้อปปิ้งลา ซามาริแตง พิเศษ!! เมนูหอยเอสคาร์โก Mercure Paris La Defense **** หรือระดับเทียบเท่า
3 ปารีส-แวร์ซายส์ เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์- ดิจอง Holiday Inn Dijon Sud – Longvic **** หรือระดับเทียบเท่า
4 ดิจอง-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น พิเศษ!! เมนูฟองดูชีส Stella Swiss Quality Interlaken **** หรือระดับเทียบเท่า
5 อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงเฟรา-มิลาน UNAHOTELS Expo Fiera Milano **** หรือระดับเทียบเท่า
6 มิลาน-เวนิสเมสเทร่-ล่องเรือสู่เกาะเวนิส-เมสเทร่ พิเศษ!! เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดำ Crowne Plaza Venice East **** หรือระดับเทียบเท่า
7 เวนิสเมสเทร่-ปิซ่า หอเอนปิซ่า-กรุงโรม พิเศษ!! เมนูพิซซ่าไสตล์อิตาเลี่ยน Hampton by Rome North **** หรือระดับเทียบเท่า
8 โรม-วาติกัน มหาวิหารเซ้นต์ปีเตอร์- สนามบินฟูมิชิโน
9 สนามบินดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18-26 ก.ย.67 95,900 15,900 จอง
จอง
9-17 ต.ค.67 98,900 15,900 จอง
จอง
12-20 ต.ค.67 98,900 15,900 จอง
จอง
30 พ.ย. - 8 ธ.ค.67 99,900 15,900 จอง
จอง
8-16 ธ.ค.67 99,900 15,900 จอง
จอง
28 ธ.ค.67 - 5 ม.ค.68 *ปีใหม่* 115,900 15,900 จอง
จองสอบถาม