อังกฤษ ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบลูรี่ บาธ

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,990
รหัสทัวร์ ZETZGLHR-2301BR
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา
ประเทศ อังกฤษ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • โรงอาบน้ำโรมันโบราณ
  • มหาวิหารบาธ
  •  จัตุรัสรัฐสภา


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮีทโธรว์ HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช มหาวิหารไครสต์เชิร์ช HOTEL RAMADA OXFORD ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3 หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
5 จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์
6 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 13 มีนาคม 2566 69,990 10,000 จอง
จอง
23 – 28 เมษายน 2566 69,990 10,000 จอง
จอง
11 – 16 พฤษภาคม 2566 69,990 10,000 จอง
จอง
25 – 30 พฤษภาคม 2566 69,990 10,000 จอง
จอง
01 – 06 มิถุนายน 2566 69,990 10,000 จอง
จอง