fbpx

ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี บินตรงสบายๆ จะเที่ยวกี่ครั้ง… ก็ยังสวยติดใจ

ราคาเริ่มต้น ฿ 75,900
รหัสทัวร์ QQGO3VIE-OS007
สายการบิน Austrian Airlines [OS]
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เวียนนา – กราซ – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก 
  • สวนมิราเบลล์ – ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ 
  • เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – ชมปราสาทแห่งปราก
  • สะพานชาร์ล – บราติสลาวา – บูดาเปสท์
  • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – โบสถ์แมทเธียส 
  • ป้อมชาวประมง บูดาเปสท์ – เอสเตอร์กอม 
  • เซนเทนเดอร์ – OUTLET – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 เวียนนา – กราซ – ฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก FOUR SIDE HOTEL
3 ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบลล์ - ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราก EXPO
4 ปราก - คาร์โลวี วารี - มาเรียนส์เก้ ลาซเน่ - ปราก EXPO
5 ปราก - ชมปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ล - บราติสลาวา HOTEL BRATISLAVA
6 บราติสลาวา – บูดาเปสท์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง HOLIDAY INN BUDAPEST
7 บูดาเปสท์ – เอสเตอร์กอม – เซนเทนเดอร์ – OUTLET - เวียนนา QUALITY HOTEL VIENNA
8 เวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบิน
9 กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
6-14 มีนาคม 67 75,900 9,900 จอง
จอง
12-20 มีนาคม 67 75,900 9,900 จอง
จอง
19-27 มีนาคม 67 76,900 9,900 จอง
จอง
23 เมษายน – 1 พฤษภาคม 67 76,900 10,900 จอง
จอง
28 เมษายน – 6 พฤษภาคม 67 76,900 10,900 จอง
จอง
1-9 พฤษภาคม 67 76,900 10,900 จอง
จอง
8-16 พฤษภาคม 67 76,900 10,900 จอง
จอง
14-22 พฤษภาคม 67 76,900 10,900 จอง
จอง
22-30 พฤษภาคม 67 76,900 10,900 จอง
จอง
22-30 พฤษภาคม 67 76,900 10,900 จอง
จอง
3-11 มิถุนายน 67 76,900 10,900 จอง
จอง
11-19 มิถุนายน 67 75,900 10,900 จอง
จองสอบถาม