fbpx

หัศจรรย์…บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ BT-BAL54_FD

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วิหารทานาห์ลอต
  • โชว์ระบำเกอจัก
  • เมนูอาหารทะเลริมหาด จิมบารัน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • อูลูวาตู • สวนวิษณุ • ระบำเกอจัก • หาดจิมบารัน GRAND LIVIO OR EDEN HOTEL KUTA หรือเทียบเท่ามาตรฐานของบาหลี
2 วัดทามันอายุน • โรงงานช็อคโกแลต • วัดบราตัน • วิหารทานาห์ลอต GRAND LIVIO OR EDEN HOTEL KUTA หรือเทียบเท่ามาตรฐานของบาหลี
3 หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวขั้นบันได • หมู่บ้านคินตามณี • กาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ GRAND LIVIO OR EDEN HOTEL KUTA หรือเทียบเท่ามาตรฐานของบาหลี
4 ร้านกฤษณะ • สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 22 ก.ค. 67 23,999 จอง
จอง
26 – 29 ก.ค. 67 23,999 จอง
จอง
15 – 18 ส.ค. 67 22,999 จอง
จอง
22 – 25 ส.ค. 67 22,999 จอง
จอง
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 67 22,999 จอง
จอง
12 – 15 ก.ย. 67 20,999 จอง
จอง
19 – 22 ก.ย. 67 22,999 จอง
จอง
26 – 29 ก.ย. 67 22,999 จอง
จอง
03 – 06 ต.ค. 67 22,999 จอง
จอง
10 – 13 ต.ค. 67 22,999 จอง
จอง
17 – 20 ต.ค. 67 23,999 จอง
จอง
23 – 26 ต.ค. 67 24,999 จอง
จองสอบถาม