fbpx

หังโจว เหิงเตี้ยน หวงหลิง หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,900
รหัสทัวร์ QQGO1HGH-CA002
สายการบิน Air China [CA]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หังโจว(สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) – เหิงเตี้ยน
  • พระราชวังกู้กงหมิงชิง – พระราชวังจิ๋นซีฮ่องเต้ 
  • Hengdian World Studios – เมืองซ่างหร่าว 
  • เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าขึ้นลง) – กระจกแห่งท้องฟ้า 
  • หุบเขาเทวดาหุบเขาวั้งเซียนกู่(สัมผัสบรรยากาศกลางวันและยามค่ำคืน) 
  • หมู่บ้านโบราณหวงหลิง(รวมกระเช้าขึ้นลง) 
  • สะพานกระจกหวงหลิง – เมืองหังโจว 
  • ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย 
  • จุดชมวิวแม่น้ำเฉียนถังชมวิวยามค่ำคืน 
  • เมืองโบราณหนานซุน – Hangzhou Outlet 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA716 : 04.10-08.55)
2 หังโจว(สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) – เหิงเตี้ยน – พระราชวังกู้กงหมิงชิง – พระราชวังจิ๋นซีฮ่องเต้ – Hengdian World Studios HENGDIAN MOVIE CITY DREAM BUND HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3 เมืองซ่างหร่าว – เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าขึ้นลง) – กระจกแห่งท้องฟ้า – หุบเขาเทวดาหุบเขาวั้งเซียนกู่(สัมผัสบรรยากาศกลางวันและยามค่ำคืน) NARADA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
4 หมู่บ้านโบราณหวงหลิง(รวมกระเช้าขึ้นลง) – สะพานกระจกหวงหลิง XINBANG HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
5 เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย – จุดชมวิวแม่น้ำเฉียนถังชมวิวยามค่ำคืน MAISON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6 เมืองโบราณหนานซุน – Hangzhou Outlet– หังโจว(สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) – กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA715 : 00.10-03.00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 – 19 มี.ค.67 27,900 5,900 จอง
จอง
21 – 26 มี.ค.67 28,900 5,900 จอง
จอง
03 – 08 เม.ย.67 29,900 5,900 จอง
จอง
14 – 19 เม.ย.67 32,900 5,900 จอง
จอง
30 เม.ย. – 05 พ.ค.67 28,900 5,900 จอง
จอง
01 – 06 พ.ค.67 29,900 5,900 จอง
จอง
08 –13 พ.ค.67 29,900 5,900 จอง
จอง
15 – 20 พ.ค.67 29,900 5,900 จอง
จอง
17 – 22 พ.ค.67 29,900 5,900 จอง
จอง
21 – 26 พ.ค.67 29,900 5,900 จอง
จอง
29 พ.ค. – 03 มิ.ย.67 29,900 5,900 จอง
จอง
30 พ.ค. – 04 มิ.ย.67 29,900 5,900 จอง
จอง
12 – 17 มิ.ย.67 29,900 5,900 จอง
จอง
19 – 24 มิ.ย.67 28,900 5,900 จอง
จอง
26 มิ.ย. – 1 ก.ค.67 28,900 5,900 จอง
จองสอบถาม