fbpx

หังโจว ผู่โถวซาน ฉวีโจว หลิงซาน หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ นั่งรถไฟความเร็วสูง

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,991
รหัสทัวร์ QQGO1HGH-CA001
สายการบิน Air China [CA]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • หังโจว(สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) 
 • หนิงปอ – เกาะผู่โถวซาน – วัดผู่จี้
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
 • องค์เจ้าแม่กวนอิมหนานไห่ 
 • หนิงโป – ฉวีโจว – วัดหนานข่งเมี่ยว 
 • อู้หยวน – อู้หนี่โจว – ชมแสงสียามค่ำคืน 
 • หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้าขึ้นลง)
 • สะพานกระจกหวงหลิง – เมืองซ่างหร่าว
 • อิสระช็อปปิ้ง – เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าขึ้นลง) 
 • หุบเขาเทวดาหุบเขาวั้งเซียนกู่ 
 • สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืน – ซ่างหร่าว 
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง – หังโจว 
 • ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย – ล่องเรือชมวิวทะเลสาบซีหู 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 หังโจว(สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) – หนิงปอ – เกาะผู่โถวซาน – วัดผู่จี้ – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - องค์เจ้าแม่กวนอิมหนานไห่ MAISON NEWCENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3 หนิงโป – ฉวีโจว – วัดหนานข่งเมี่ยว – อู้หยวน – อู้หนี่โจว –ชมแสงสียามค่ำคืน+ล่องเรือชมวิว XINBANG HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
4 หมู่บ้านหวงหลิง(รวมกระเช้าขึ้นลง) – สะพานกระจกหวงหลิง – เมืองซ่างหร่าว – อิสระช้อปปิ้ง SHANGRAO NEW CENTURY GUANTANG HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
5 เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าขึ้นลง) – หุบเขาเทวดาหุบเขาวั้งเซียนกู่ – สัมผัสบรรยากาศกลางวันและยามค่ำคืน SHANGRAO NEW CENTURY GUANTANG HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
6 ซ่างหร่าว – นั่งรถไฟความเร็วสูง – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย – หังโจว(สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) – กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
25 – 30 ม.ค.67 29,991 5,500 จอง
จอง
30ม.ค.-4ก.พ.67 29,991 5,500 จอง
จอง
22-27ก.พ.67 31,991 5,500 จอง
จอง
23-28ก.พ.67 31,991 5,500 จอง
จอง
29ก.พ. - 5มี.ค.67 31,991 5,500 จอง
จอง
7-12 มี.ค.67 32,991 5,500 จอง
จอง
14-19มี.ค.67 32,991 5,500 จอง
จอง
21-26 มี.ค.67 32,991 5,500 จอง
จอง
28มี.ค.-2เม.ย67 32,991 5,500 จอง
จอง
3-8 เม.ย.67 34,991 5,500 จอง
จอง
4-9เม.ย.67 34,991 5,500 จอง
จอง
5-10 เม.ย.67 34,991 5,500 จอง
จอง
11-16 เม.ย.67 37,991 5,500 จอง
จอง
12-17เม.ย.67 37,991 5,500 จอง
จอง
13-18 เม.ย.67 37,991 5,500 จอง
จอง
14-19เม.ย.67 37,991 5,500 จอง
จองสอบถาม