fbpx

หว่อ อ้าย หนี่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,888
รหัสทัวร์ ITVCMU74
สายการบิน China Eastern Airlines / MU
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • พิชิต 2 ขุนเขา ณ ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

   

 • ลี่เจียง เมืองมรดกโลก ช่องแคบเสือกระโจน

   

 • แชงกรีล่าสวรรค์บนดิน วัดลามะซงจ้านหลิง พิพิธภัณภัณฑ์จามรี

   

 • คุนหมิง วัดหยวนทง ตำหนักทองจินเตี้ยน เมืองโบราณกวนตู้
 •  พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG

   

 • เมนูพิเศษ!!  สุกี้ปลาแซลมอน, สุกี้เห็ดรสเด็ด


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - เมืองคุนหมิง – ตลาดไนท์บาซาร์ MU742 BKK-KMG 15.55-19.35 LONG WAY HOTEL / PIN HUA YUE JIA HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
2 เมืองคุนหมิง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ – แชงกรีล่า – พิพิธภัณฑ์จามรี - เมืองโบราณแชงการีล่า BA LA GE ZONG HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 วัดลามะซงจ้านหลิง - ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง LUCKY DRAGON HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมค่ารถรางไป-กลับ) – ร้านบัวหิมะ - เมืองฉู่สง WEN DING HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 เมืองฉู่สง - เมืองคุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – ร้านหยก เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านผ้าไหม – ซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต LONG WAY HOTEL / PIN HUA YUE JIA HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
6 วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ MU741 KMG-BKK 13.15-14.55

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 – 12 มิถุนายน 2567 22,888 จอง
จอง
14 – 19 มิถุนายน 2567 22,888 จอง
จอง
21 – 26 มิถุนายน 2567 22,888 จอง
จอง
28 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2567 22,888 จอง
จองสอบถาม