fbpx

สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ชมการแสดง 2 โชว์

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,990
รหัสทัวร์ ZETZGSIN-2401SQ
สายการบิน Singapore Airlines / SQ
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ สิงค์โป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • โชว์น้ำพุ SPECTRA LIGHT & WATER SHOW
  • เมอร์ไลออน พาร์ค
  •  วัดพระเขี้ยวแก้ว
  • น้ำพุจีเวล


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – โชว์แสงสี RHAPSODY LIGHT SHOW – โชว์น้ำพุ SPECTRA LIGHT & WATER SHOW IBIS SELEGIE / IBIS IMPERIAL HOTEL
2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) อิสระอาหารเที่ยงและค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว IBIS SELEGIE / IBIS IMPERIAL HOTEL
3 อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 07 มกราคม 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
06 – 08 มกราคม 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
12 – 14 มกราคม 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
13 – 15 มกราคม 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
19 – 21 มกราคม 2567 15,990 45,004,500 จอง
จอง
20 – 22 มกราคม 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 16,990 4,500 จอง
จอง
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 16,990 4,500 จอง
จอง
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 18,990 4,500 จอง
จอง
25 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 17,990 4,500 จอง
จอง
15 – 17 มีนาคม 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
16 – 18 มีนาคม 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
05 – 07 เมษายน 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
06 – 08 เมษายน 2567 17,990 4,500 จอง
จอง
07 – 09 เมษายน 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
12 – 14 เมษายน 2567 19,990 4,500 จอง
จอง
13 – 15 เมษายน 2567 19,990 4,500 จอง
จอง
14 – 16 เมษายน 2567 19,990 4,500 จอง
จอง
15 – 17 เมษายน 2567 19,990 4,500 จอง
จอง
19 – 21 เมษายน 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
20 – 22 เมษายน 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
27 – 29 เมษายน 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
03 – 05 พฤษภาคม 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
04 – 06 พฤษภาคม 2567 17,990 4,500 จอง
จอง
10 – 12 พฤษภาคม 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
11 – 13 พฤษภาคม 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
17 – 19 พฤษภาคม 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
18 – 20 พฤษภาคม 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
01 – 03 มิถุนายน 2567 17,990 4,500 จอง
จอง
02 – 04 มิถุนายน 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
07 – 09 มิถุนายน 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
08 – 10 มิถุนายน 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
14 – 16 มิถุนายน 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
15 – 17 มิถุนายน 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
21 – 23 มิถุนายน 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
22 – 24 มิถุนายน 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
28 – 30 มิถุนายน 2567 15,990 4,500 จอง
จอง
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2567 15,990 4,500 จอง
จองสอบถาม