สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส

ราคาเริ่มต้น ฿ 92,900
รหัสทัวร์ WQR0509Z
สายการบิน Qatar Airways / QR
ระยะเวลา 9วัน6คืน
ประเทศ สวิส ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ห้างลาฟาแยต
  • มหาวิหารซาเครเกอร์
  • ชองเอลิเซ่
  • ประตูชัย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ซูริค –น้ำตกไรน์ – ซาฟเฮาส์เซ่น – ชไตน์ อัม ไรน์ – ลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเก้น THE HEY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
3 อินเทอร์ลาเก้น – เลาเทอร์บรุนเนน – น้ำตกชเตาบ์บาค – ยอดเขาจุงเฟรา THE V CABLEWAY – หมู่บ้านแทส Elite Hotel, Tasch หรือที่พักระดับใกล้เคียง
4 เซอร์แมทซ์ – ยอดเขากรอนเนอแกรต – มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง – โลซานน์ - เจนีวา NOVOTEL HOTEL / MOVENPICK HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
5 เจนีวา – น้ำพุจรวดเจทโด – ดีจอง - รถไฟด่วน TGV - มหานครปารีส Holiday Inn Paris - Versailles – Bougival หรือที่พักระดับใกล้เคียง
6 ปารีส - เข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” - La Vallee Village Outlet Holiday Inn Paris - Versailles – Bougival หรือที่พักระดับใกล้เคียง
7 มองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ – ชองเอลิเซ่ - ประตูชัย - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ Holiday Inn Paris - Versailles – Bougival หรือที่พักระดับใกล้เคียง
8 ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม – เดินทางกลับ
9 โดฮา - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16-24 ก.ย. 2565 92,900 29,900 จอง
จอง
08-16 ต.ค. 2565 92,900 29,900 จอง
จอง
20-28 ต.ค. 2565 92,900 29,900 จอง
จอง
04 – 12 พ.ย. 2565 92,900 29,900 จอง
จอง
18 – 26 พ.ย. 2565 92,900 29,900 จอง
จอง
02 – 10 ธ.ค. 2565 95,900 2,990,029,900 จอง
จอง
25ม.ค.-02ก.พ. 2566 92,900 29,900 จอง
จอง
10 – 18 ก.พ. 2566 92,900 29,900 จอง
จอง
24ก.พ.-04มี.ค. 2566 92,900 29,900 จอง
จอง
03 – 11 มี.ค. 2566 92,900 29,900 จอง
จอง
17 – 25 มี.ค. 2566 92,900 29,900 จอง
จอง
24มี.ค.-01เม.ย. 2566 92,900 29,900 จอง
จอง