สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เจนีวา ลูเซิร์น เซอร์แมท

ราคาเริ่มต้น ฿ 89,990
รหัสทัวร์ ZGZRH-2302EY
สายการบิน Etihad Airways / EY
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านคันเดอร์เตค
  • นั่งกระเช้าขึ้นชมทะเลสาบเออชีเนิน
  • นั่งรถไฟขึ้นเขากอร์เนอร์แกรต
  • นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก
  • นั่งรถไฟและกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา
  • ถ่ายรูปทะเลสาบเบรียนซ์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
2 เมืองซูริค – เมืองเบิร์น – เที่ยวชมบ่อหมี – หมู่บ้านคันเดอร์เตค – นั่งกระเช้าขึ้นชมทะเลสาบเออชีเนิน – เมืองเบิร์น Hotel Ambassador and Spa Bern
3 เมืองเจนีวา – ชมชวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุกลางทะเลสาบ หมู่บ้านเชเบอรซ์ – เมืองมองเทรอซ์ – เมืองเวเวย์ – เมืองโลซาน Hotel Aquatis Lausanne
4 หมู่บ้านทาซ – เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นเขากอร์เนอร์แกรต นอนเซอร์แมท 1 คืน Hotel Derby Zermatt
5 นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก – เมืองบริก เมืองอิเซทวาล – ถ่ายรูปทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น Hotel Crystal Interlaken
6 หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ – นั่งรถไฟและกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา – เมืองลูเซิร์น สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย Hotel Holiday Inn Lucerne
7 เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ ถนนออกัสตินเนอร์กาส IntercityHotel Zurich Airport
8 สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี
9 สนามบินอาบูดาบี - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 ม.ค. – 08 ก.พ. 2566 89,990 จอง
จอง
14 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 89,990 จอง
จอง
27 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2566 89,990 จอง
จอง
31 พ.ค. – 08 มิ.ย. 2566 89,990 จอง
จอง