fbpx

สวิตเซอร์แลนด์…ของแทร่

ราคาเริ่มต้น ฿ 99,900
รหัสทัวร์ QQGO3ZRH-EK001
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
  • เมืองเก่าซูริค – ซุก – ขึ้นยอดเขาริกิ 
  • ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ลูเซิร์น 
  • นั่งรถไฟ Luzern-Interlaken Express สู่อินเตอร์ลาเคน 
  • ขึ้นเขาฮาร์เดอร์คุม – อินเตอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาร์ล
  • กระเช้า Eiger Express และ รถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา 
  • เบิร์น – มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทชิลยอง 
  • โกล เดอ ปิ ยง – ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 
  • เซอร์แมท – ขึ้นรถไฟฟันเฟืองสู่ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – โลซานน์ – เจนีวา


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 ดูไบ - ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ – เมืองเก่าซูริค RADISSON ZURICH AIRPORT
3 ซูริค - ซุก - ขึ้นยอดเขาริกิ – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ลูเซิร์น IBIS STYLES LUZERN
4 ลูเซิร์น – นั่งรถไฟ Luzern-Interlaken Express สู่อินเตอร์ลาเคน - ขึ้นเขาฮาร์เดอร์คุม - อินเตอร์ลาเคน METROPOLEMETROPOLE
5 อินเตอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาร์ล - กระเช้า Eiger Express และ รถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา – เบิร์น HOLIDAY INN WESTSIDE
6 เบิร์น - มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทชิลยอง - โกล เดอ ปิ ยง – ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท SIMI HOTEL
7 เซอร์แมท – ขึ้นรถไฟฟันเฟืองสู่ยอดเขากรอนเนอร์แกรต - โลซานน์ - เจนีวา - สนามบิน
8 ดูไบ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 – 20 ก.ย. 2567 99,900 จอง
จอง
7 – 14 ต.ค. 2567 105,500 จอง
จอง
15 – 22 ต.ค. 2567 105,500 จอง
จอง
21 – 28 ต.ค. 2567 105,500 จอง
จองสอบถาม