fbpx

สวยกว่าสวรรค์ สวิสในฝัน 4 เขา SWITZERLAND

ราคาเริ่มต้น ฿ 99,900
รหัสทัวร์ QQGO3ZRH-EK002
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
  • เมืองเก่าซูริค – ซุก – ขึ้นยอดเขาพิลาตุส
  • ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ลูเซิร์น – อินเตอร์ลาเคน
  • ขึ้นเขาฮาร์เดอร์คุม – อินเตอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาร์ล
  • กระเช้า Eiger Express และ รถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา
  • เบิร์น – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – โกล เดอ ปิ ยง
  • ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท – โลซานน์ – เจนีวา


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 ดูไบ - ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ – เมืองเก่าซูริค HARRY’S HOME
3 ซูริค - ซุก – ขึ้นยอดพิลาตุส – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ลูเซิร์น HOLIDAY INN EXPRESS KRIENS
4 ลูเซิร์น – ทะเลสาบเบรียนซ์ – ขึ้นเขาฮาร์เดอร์คุม – อินเตอร์ลาเคน STELLA HOTEL
5 อินเตอร์ลาเคน - กรินเดอร์วาร์ล - กระเช้า Eiger Express และ รถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา - เบิร์น HOLIDAY INN WESTSIDE
6 เบิร์น - โกล เดอ ปิ ยง – ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท SIMI HOTEL
7 เซอร์แมท - มองเทรอซ์ - โลซานน์ - เจนีวา - สนามบิน
8 ดูไบ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 – 22 ต.ค. 2567 99,900 10,900 จอง
จอง
13 – 20 พ.ย. 2567 99,900 10,900 จอง
จองสอบถาม