ลาว ซุปตาร์…ลาว ที่รัก

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,888
รหัสทัวร์ TTNVTEFD123
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ลาว

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมเมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี
  • พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุนราช พระธาตุพูสี
  • ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเซียงทอง
  • ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ พระธาตุหลวง
  • วังเวียง บลูลากูน ถ้ำปูดำ และ สะพานสีฟ้า


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต - วัดสีเมือง – พระธาตุหลวง ประตูชัย - วังเวียง - ถนนคนเดินวังเวียง โรงแรมวิไลวงศ์, โรงแรมภูอ่างคำ วังเวียง หรือระดับเทียบเท่า
2 บลูลากูน – ถ้ำปูคำ – สะพานสีฟ้า - ล่องเรือแม่น้ำซอง – สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวังเวียง - หลวงพระบาง - เมืองหลวงพระบาง - วัดใหม่ โรงแรมสายสัมพันธ์, Sunway Hotel หลวงพระบาง หรือระดับเทียบเท่า
3 วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี - พระราชวังหลวงพระบาง - วัดวิชุนราช – ออกพบตก ตลาดมืดหลวงพระบาง โรงแรมสายสัมพันธ์, Sunway Hotel หลวงพระบาง หรือระดับเทียบเท่า
4 ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี – ท่าอากาศยานหลวงพระบาง ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 08 มกราคม 2566 15,888 จอง
จอง
06 – 09 มกราคม 2566 15,888 จอง
จอง
07 – 10 มกราคม 2566 15,888 จอง
จอง
12 – 15 มกราคม 2566 17,888 จอง
จอง
13 – 16 มกราคม 2566 15,888 จอง
จอง
14 – 17 มกราคม 2566 15,888 จอง
จอง
19 – 22 มกราคม 2566 16,888 จอง
จอง
20 – 23 มกราคม 2566 17,888 จอง
จอง
21 – 24 มกราคม 2566 17,888 จอง
จอง
26 – 29 มกราคม 2566 15,888 จอง
จอง
27 – 30 มกราคม 2566 15,888 จอง
จอง
28 – 31 มกราคม 2566 14,888 จอง
จอง
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 16,888 จอง
จอง
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2566 15,888 จอง
จอง
04 – 07 กุมภาพันธ์ 2566 15,888 จอง
จอง
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 15,888 จอง
จอง
10 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 15,888 จอง
จอง
11 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 15,888 จอง
จอง
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 15,888 จอง
จอง
17 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 15,888 จอง
จอง
18 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 15,888 จอง
จอง
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 15,888 จอง
จอง
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 15,888 จอง
จอง
25 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 15,888 จอง
จอง
02 – 05 มีนาคม 2566 16,888 จอง
จอง
03 – 06 มีนาคม 2566 16,888 จอง
จอง
04 – 07 มีนาคม 2566 16,888 จอง
จอง
09 – 12 มีนาคม 2566 16,888 จอง
จอง
10 – 13 มีนาคม 2566 16,888 จอง
จอง
11 – 14 มีนาคม 2566 16,888 จอง
จอง
16 – 19 มีนาคม 2566 16,888 จอง
จอง
17 – 20 มีนาคม 2566 16,888 จอง
จอง
18 – 21 มีนาคม 2566 16,888 จอง
จอง
23 – 26 มีนาคม 2566 16,888 จอง
จอง
24 – 27 มีนาคม 2566 16,888 จอง
จอง
25 – 28 มีนาคม 2566 16,888 จอง
จอง
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566 16,888 จอง
จอง
31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2566 16,888 จอง
จอง
01 – 04 เมษายน 2566 15,888 จอง
จอง
06 – 09 เมษายน 2566 17,888 จอง
จอง
07 – 10 เมษายน 2566 16,888 จอง
จอง
08 – 11 เมษายน 2566 16,888 จอง
จอง
12 – 15 เมษายน 2566 18,888 จอง
จอง
13 – 16 เมษายน 2566 18,888 จอง
จอง
14 – 17 เมษายน 2566 17,888 จอง
จอง
15 – 18 เมษายน 2566 16,888 จอง
จอง
20 – 23 เมษายน 2566 15,888 จอง
จอง
21 – 24 เมษายน 2566 15,888 จอง
จอง
22 – 25 เมษายน 2566 15,888 จอง
จอง
27 – 30 เมษายน 2566 16,888 จอง
จอง
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 16,888 จอง
จอง
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 16,888 จอง
จอง
04 – 07 พฤษภาคม 2566 16,888 จอง
จอง
05 – 08 พฤษภาคม 2566 16,888 จอง
จอง
06 – 09 พฤษภาคม 2566 15,888 จอง
จอง
11 – 14 พฤษภาคม 2566 15,888 จอง
จอง
12 – 15 พฤษภาคม 2566 15,888 จอง
จอง
13 – 16 พฤษภาคม 2566 15,888 จอง
จอง
18 – 21 พฤษภาคม 2566 15,888 จอง
จอง
19 – 22 พฤษภาคม 2566 15,888 จอง
จอง
20 – 23 พฤษภาคม 2566 15,888 จอง
จอง
25 – 28 พฤษภาคม 2566 15,888 จอง
จอง
26 – 29 พฤษภาคม 2566 15,888 จอง
จอง
27 – 30 พฤษภาคม 2566 15,888 จอง
จอง