fbpx

ร่วมพิธีเปิดท้องพระคลัง ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม

ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ SCHD230014
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ร่วมพิธีเปิดท้องพระคลัง,นั่งกระเช้านองปิง 360
  • ชมโชว์แสงสีเสียงที่อลังการ The Symphony of Lights
  • ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต,ช้อปปิ้ง ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา – วัดกวนไต่ – The Symphony Of Lights. โรงแรมที่พัก
2 พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม – วัดหมานโหมว – รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต Prudential Hotel /Kowloon Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 หวังต้าเซียน - ร้านจิวเวลรี่, ร้านหยก , วัดแชกง - ช้อปปิ้งนาธาร - สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
5 – 7 มี.ค. 67 28,882 9,000 จอง
จองสอบถาม