ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 67,900
รหัสทัวร์ WCTTK0209B
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานู
  •  คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
  • ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
  • กรุงบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – Outlet Parndorf
  •  เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์
  • ถนนวงแหวน  สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
  • ถนนคาร์ทเนอร์ – เบอร์โน่  กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ 
  • หอนาฬิกาดาราศาสตร์   เชสกี้ คลุมลอฟ 
  • ปราสาทครุมลอฟ – ย่านเขตเมืองเก่า
  •  เชสกี้ คลุมลอฟ – หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ – ซอลส์เบิร์ก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 เวียนนนา - บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น Leonardo Hotel Budapest หรือที่พักระดับใกล้เคียง
3 บูดาเปสต์ – กรุงบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - Outlet Parndorf – กรุงเวียนนา Hotel Mercure Wien Westbahnhof หรือที่พักระดับใกล้เคียง
4 เวียนนา – เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถนนวงแหวน สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – ถนนคาร์ทเนอร์ - เบอร์โน่ Vista Hotel Brno หรือที่พักระดับใกล้เคียง วันที่5 เบอร์โน่ – กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเขตเมืองเก่า เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของ
5 เบอร์โน่ – กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเขตเมืองเก่า Grand Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
6 เชสกี้ คลุมลอฟ – หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ – ซอลส์เบิร์ก – สวนมิราเบลล์ - บ้านโมสาร์ท Wyndham Grand Salzburg Conference Centre หรือที่พักระดับใกล้เคียง
7 ซอลส์เบิร์ก - ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – โอเบอรามาเกา - มิวนิค Leonardo Royal Hotel Munich หรือที่พักระดับใกล้เคียง
8 มิวนิค – สนามอลิอันซ์ อารีน่า – จัตุรัสมาเรียนพลาส – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - เดินทางกลับ
9 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 09 มิ.ย. 65 69,900 14,000 จอง
จอง
21 – 29 มิ.ย. 65 69,900 14,000 จอง
จอง
12 – 20 ก.ค. 65 79,900 14,000 จอง
จอง
24ก.ค.-01ส.ค. 65 79,900 14,000 จอง
จอง
09 – 17 ส.ค. 65 79,900 14,000 จอง
จอง
23 – 31 ส.ค. 65 79,900 14,000 จอง
จอง
06 – 14 ก.ย. 65 69,900 14,000 จอง
จอง
20 – 28 ก.ย. 65 69,900 14,000 จอง
จอง
06 – 14 ต.ค. 65 69,900 14,000 จอง
จอง
18 – 26 ต.ค. 65 69,900 14,000 จอง
จอง
08 – 16 พ.ย. 65 67,900 14,000 จอง
จอง
22 – 30 พ.ย. 65 67,900 14,000 จอง
จอง
01 – 09 ธ.ค. 65 75,900 14,000 จอง
จอง
05 – 13 ธ.ค. 65 75,900 14,000 จอง
จอง
17 – 25 ม.ค. 66 67,900 14,000 จอง
จอง
24ม.ค.-01ก.พ. 66 67,900 14,000 จอง
จอง
07 – 15 ก.พ. 66 67,900 14,000 จอง
จอง
21ก.พ.-01มี.ค. 66 67,900 14,000 จอง
จอง
07 – 15 มี.ค. 66 67,900 14,000 จอง
จอง
14 – 22 มี.ค. 66 67,900 14,000 จอง
จอง
21 – 29 มี.ค. 66 67,900 14,000 จอง
จอง