ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย สโลวาเกีย เช็ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,990
รหัสทัวร์ ZETZGVIE-2301BR
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 7วัน4คืน
ประเทศ ออสเตรีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังเชินบรุนน์
  •  ถนนสายวงแหวน
  • จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเวียนนา
2 สนามบินเวียนนา – เมืองเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – ถนนสายวงแหวน ถนนคาร์นเนอร์ HOTEL ARION AIRPORT VIENNA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองฮัลล์สตัทท์ – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัท –จัตุรัสกลางเมือง – รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ์ จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ – อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ TRANS WORLD HOTEL DONAUWELLE, LINZ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส – ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ HOTEL DUO PRAGUE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ย่านเมืองเก่า – ประตูมิคาเอล โรงละคร – ศาลากลางเก่าของเมือง – อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย – พระราชวังไพรเมท – โบสถ์เซนต์มาร์ติน HOTEL HOLIDAY INN BRATISLAVA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา – สนามบินสุวรรณภูมิ
7 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 – 29 มีนาคม 2566 69,990 10,000 จอง
จอง
04 – 10 เมษายน 2566 71,990 10,000 จอง
จอง
11 – 17 เมษายน 2566 79,990 10,000 จอง
จอง
20 – 26 เมษายน 2566 69,990 10,000 จอง
จอง
02 – 08 พฤษภาคม 2566 69,990 10,000 จอง
จอง
16 – 22 พฤษภาคม 2566 69,990 10,000 จอง
จอง
01 – 07 มิถุนายน 2566 69,990 10,000 จอง
จอง