fbpx

มหัศจรรย์…KOREA SNOW WINTER

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999
รหัสทัวร์ BT-ICN13_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ 
  • านสกี 
  • ถนนฮงแด
  • พระราชวังถ็อกซูกุง
  • โซลทาวเวอร์  
  • ย่านเมียงดง           


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พักที่ SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เมืองยงอิน • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ • ลานสกี • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • ถนนฮงแด พักที่ L’ART, JK BLOSSOM, BRIDGE, BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 พระราชวังถ็อกซูกุง • โซลทาวเวอร์ • สมุนไพรฮอตเกนามู • น้ำมันสน • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง พักที่ L’ART, JK BLOSSOM, BRIDGE, BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 22,999 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 22,999 จอง
จอง
01 – 05 ธันวาคม 2566 25,999 จอง
จอง
06 – 10 ธันวาคม 2566 25,999 จอง
จอง
07 – 11 ธันวาคม 2566 25,999 จอง
จอง
08 – 12 ธันวาคม 2566 25,999 จอง
จอง
13 – 17 ธันวาคม 2566 23,999 จอง
จอง
14 – 18 ธันวาคม 2566 24,999 จอง
จอง
27 – 31 ธันวาคม 2566 27,999 จอง
จอง
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 28,999 จอง
จอง
29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567 28,999 จอง
จอง
30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2567 27,999 จอง
จอง
03 – 07 มกราคม 2566 24,999 จอง
จอง
04 – 08 มกราคม 2566 24,999 จอง
จองสอบถาม