มหัศจรรย์…KOREA เทศกาลดอกทิวลิป สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ BT-ICN02_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เทศกาลดอกทิวลิป สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • สวนป่ากรุงโซล
  • ถนนฮงแด
  • โซลทาวเวอร์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 สนามบินอินชอน • เทศกาลดอกทิวลิป สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 สวนป่ากรุงโซล • โซลทาวเวอร์ • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • ถนนฮงแด L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ถนนยออีโด • หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง • พระราชวังชางด็อกกุง • น้ำมันสน • สมุนไพรฮ็อกเกนามู • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง Riviera Incheon Airport Hotel / Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 08 เมษายน 2566 24,999 จอง
จอง
11 – 15 เมษายน 2566 28,999 จอง
จอง
12 – 16 เมษายน 2566 31,999 จอง
จอง
13 – 17 เมษายน 2566 30,999 จอง
จอง
19 – 23 เมษายน 2566 20,999 จอง
จอง
20 – 24 เมษายน 2566 19,999 จอง
จอง
28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2566 24,999 จอง
จอง
03 – 07 พฤษภาคม 2566 24,999 จอง
จอง
10 – 14 พฤษภาคม 2566 22,999 จอง
จอง
17 – 21 พฤษภาคม 2566 22,999 จอง
จอง
24 – 28 พฤษภาคม 2566 22,999 จอง
จอง