มหัศจรรย์…KOREA เกานามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ BT-ICN06_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สะพานกระจกโซยางกัง
  • เกาะนามิ
  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • ถนนฮงแด
  • พระราชวังชางด็อกกุง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 สนามบินอินชอน • สะพานกระจกโซยางกัง • เกาะนามิ Suwon Korea Tourist Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • ถนนฮงแด พักที่ L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 โซลทาวเวอร์ • พระราชวังชางด็อกกุง • น้ำมันสน • สมุนไพรฮ็อกเกนามู • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง พักที่ L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 66 25,999 จอง
จอง
01 – 05 มิถุนายน 66 25,999 จอง
จอง
07 – 11 มิถุนายน 66 21,999 จอง
จอง
14 – 18 มิถุนายน 66 22,999 จอง
จอง
21 – 25 มิถุนายน 66 22,999 จอง
จอง
05 – 09 กรกฎาคม 66 22,999 จอง
จอง
12 – 16 กรกฎาคม 66 22,999 จอง
จอง
19 – 23 กรกฎาคม 66 21,999 จอง
จอง
26 – 30 กรกฎาคม 66 25,999 จอง
จอง
27 – 31 กรกฎาคม 66 25,999 จอง
จอง
02 – 06 สิงหาคม 66 20,999 จอง
จอง
09 – 13 สิงหาคม 66 25,999 จอง
จอง
10 – 14 สิงหาคม 66 25,999 จอง
จอง
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 66 19,999 จอง
จอง
06 – 10 กันยายน 66 22,999 จอง
จอง
20 – 24 กันยายน 66 22,999 จอง
จอง