มหัศจรรย์…JAPAN TULIP PINKMOSS ฟูจิ นาริตะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,999
รหัสทัวร์ BT-NRT04_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เทศกาลชมดอกทิวลิป
  • ถนนโอโมเตะซังโดะ
  • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
  • เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดนาริตะ • ถนนโอโมเตะซังโดะ • เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa FUJINOMORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ • ช้อปปิ้งชินจูกุ MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 อิออน มอลล์ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 – 18 เมษายน 2566 48,999 8,900 จอง
จอง
18 – 22 เมษายน 2566 39,999 6,900 จอง
จอง
19 – 23 เมษายน 2566 39,999 6,900 จอง
จอง
20 – 24 เมษายน 2566 39,999 6,900 จอง
จอง
25 – 29 เมษายน 2566 39,999 6,900 จอง
จอง
09 – 13 พฤษภาคม 2566 35,999 6,900 จอง
จอง
10 – 14 พฤษภาคม 2566 36,999 6,900 จอง
จอง
11 – 15 พฤษภาคม 2566 36,999 6,900 จอง
จอง
16 – 20 พฤษภาคม 2566 37,999 6,900 จอง
จอง
17 – 21 พฤษภาคม 2566 36,999 6,900 จอง
จอง
18 – 22 พฤษภาคม 2566 36,999 6,900 จอง
จอง
23 – 27 พฤษภาคม 2566 33,999 6,900 จอง
จอง
24 – 28 พฤษภาคม 2566 34,999 6,900 จอง
จอง
25 – 29 พฤษภาคม 2566 35,999 6,900 จอง
จอง
26 – 30 พฤษภาคม 2566 35,999 6,900 จอง
จอง